Giriş Yap   |   Üye Ol Ücretsiz İlan Ver

www.eskiciden.com alan adında bulunan internet sitesi (Bundan böyle kısaca Site olarak anılacaktır) Bars Danışmanlık (Bundan böyle kısaca “ESKİCİDEN” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Site’yi ziyaret ederek ve/veya Site üyesi olarak, işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Site’de belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz taktirde Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

İşbu Kullanım Koşulları kapsamı içerisine Site’de yer alan ve yer alacak olan ” ESKİCİDEN” tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. Kullanım Koşulları www.eskiciden.com adresinde yer almaktadır.

” ESKİCİDEN” bu koşullarda, Site’de ve Site’nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

Site kullanıcıları ve üyeleri, www.eskiciden.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş / değiştirilmiş / ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

1. TANIMLAR

1.1. Site: www.eskiciden.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen ” ESKİCİDEN “in işbu Kullanım Koşulları ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web sitesi.

1.2.  Üye/Üyeler: Üyelik Sözleşmesi koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

1.3. Kullanıcı/Kullanıcılar: “Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

1.4. Hizmet/Hizmetler: “Üye”lerin işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ESKİCİDEN” tarafından “Site” içerisinde sunulan uygulamalar.

1.5. Dopingler: Anasayfa Panosu, Listede Üst Sıra ve benzeri uygulamalar şeklinde, “Üye” tarafından “Site”ye girilen ilanların avantajlı olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri birbirinden farklı olan ve “Site”nin ilgili yerlerinde özellikleri ve ücretleri belirtilen veya “ESKİCİDEN”  yetkilileri tarafından “Üye”ye özellikleri ve ücretleri beyan edilen “ESKİCİDEN” ilan hizmetleri.

1.6. Üye Profil Sayfası: “Üye”nin “Site”de yer alan uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece “Üye”nin kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile “Site” üzerinden erişilen “Üye”ye özel sayfa.

2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. “Kullanıcı” ; “Site”de yer alan bilgilerin ve içeriklerin bir ürünün yapısı, değeri, veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. “Kullanıcı” ayrıca “Site” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir satın alma süreci veya hukuki işlem başlatmak istemesi durumunda, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “ESKİCİDEN ”nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2. “Kullanıcı”, “ESKİCİDEN”in, “Site”de “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenilirliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden sunulmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “ESKİCİDEN”in, “ESKİCİDEN” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.3. “Kullanıcı”, “Site” üzerinden ” ESKİCİDEN” in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya dosyalara, portallara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ” ESKİCİDEN” in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

2.4. “ESKİCİDEN”, “Site”de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun “ESKİCİDEN”nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar “Kullanıcı”ların ve “Üye”lerin kendi sorumluluğundadır. 

2.5. “Kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “Site”ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin ” ESKİCİDEN” ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler.

2.6. “Kullanıcı”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Site” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde; işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Site” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Kullanıcı”nın”  “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.7. “ESKİCİDEN”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Kullanıcı”ların / “Üye”lerin “ESKİCİDEN”de bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

2.8.  “Kullanıcı”; kendisi tarafından “Site”ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, kötü niyetli yazılım, spyware, trojan, vs. “Site”ye veya “Site”nin herhangi bir bölümüne zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9. ” ESKİCİDEN”, “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri istediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; “Üyelerin”ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

2.10. “Üye”nin, “Dopingler”den ve ücretli “Hizmetler”den faydalanmaya başlaması, söz konusu “Hizmet”ler için “ESKİCİDEN” tarafından belirlenen ve “Site”nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya “Üye”ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, banka havalesi, eft ,vb.) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır.

2.11. “Site”de ilan edilen ücretler ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. “ESKİCİDEN”, “Site”de yer alan “Hizmetler”le ilgili olarak istediği zaman ücretlerle ilgili değişiklik yapabilir; böyle bir durumda “Üye”lerin ilgili “Hizmetler”den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri “ESKİCİDEN” tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

2.12. “Site”de sunulan “hizmet”, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca “ESKİCİDEN”  altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2.13. “Kullanıcılar” ve “Üyeler”, üyelikten ayrılmaları durumunda “ESKİCİDEN”den herhangi bir hak talep edemezler.

2.14. “ESKİCİDEN”, “Site”nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da “Site”nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da “Site”ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. “ESKİCİDEN”,  doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, “Site”nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1. Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “Site”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “ESKİCİDEN”ye ait ve/veya “ESKİCİDEN” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

3.2. “ESKİCİDEN” uygulamalarının, “Site”de yer alan bilgilerin paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “ESKİCİDEN” tarafından izin verilmemektedir.

3.3. “Kullanıcılar” ve “Üye”ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden “ESKİCİDEN”in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

3.4. “Kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “Site”nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.  Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden “ESKİCİDEN”in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde “ESKİCİDEN”in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya ve/veya Üye’ye aynen rücu edilir.

3.5. “ESKİCİDEN”in; “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya “Site” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 

3.6. “ESKİCİDEN”, “Kullanıcı”ların ve “Üye”lerin, “Site”yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, “Kullanıcı”yı veya “Üye”yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda “ESKİCİDEN”, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

4. DEĞİŞİKLİKLER

“ESKİCİDEN”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda “Site”de  ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları, “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “ESKİCİDEN” işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “ESKİCİDEN” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “ESKİCİDEN”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “ESKİCİDEN”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. UYGULANACAK HUKUK YERİ

İşbu Kullanım Koşullarının’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Şartlarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. ESKİCİDEN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda “ESKİCİDEN ”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “ESKİCİDEN”yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. BÜTÜNLÜK

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları’nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcı’lar ve Üye’ler, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde “ESKİCİDEN”nin “Kullanıcı”ya ve/veya “Üye”ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.