Giriş Yap   |   Üye Ol Ücretsiz İlan Ver

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme; KAZIM ÖZALP MAH. KEHRİBAR CAD.  NO:16 D:4 ÇANKAYA/ ANKARA adresinde mukim BARS Danışmanlık (Bundan böyle kısaca “ESKİCİDEN” olarak anılıcaktır) ile www.eskiciden.com sitesine “Üye” olan kişi arasında, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

“Site”: “ESKİCİDEN” tarafından belirlenen hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevirim içi (online) olarak www.eskiciden.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimin sağlandığı internet sitesi.

“Üye/Üyeler”: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda www.eskiciden.com sitesine üye olan ve “Site”de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Kullanıcı/Kullanıcılar”: “Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

“Hizmet/Hizmetler” Site içerisinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ESKİCİDEN” tarafından ortaya konulan uygulamalar. 

“Dopingler”: Anasayfa Panosu, Listede Üst Sıra ve benzeri uygulamalar şeklinde, “Üye” tarafından “Site”ye girilen ilanların avantajlı olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri birbirinden farklı olan ve “Site”nin ilgili yerlerinde özellikleri ve ücretleri belirtilen veya “ESKİCİDEN” yetkilileri tarafından “Üye”ye özellikleri ve ücretleri beyan edilen “ESKİCİDEN” ilan hizmetleri.

“Üye Profil Sayfası”: Üye’nin Site’de yer alan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece Üye’nin kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile Site üzerinden erişilen Üye’ye özel sayfa.

“Üçüncü Şahıs”: ESKİCİDEN dışındaki hertürlü gerçek ve tüzel kişiler.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, “Site”de “ESKİCİDEN” tarafından sağlanan uygulamaların “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, işbu sözleşme ve ekleri ile “Site”de yer alan tüm “Hizmet”, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Site”de “ESKİCİDEN” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile, “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan “ESKİCİDEN” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın “Site”de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun ESKİCİDEN tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve “Üye”ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve “Üye” işbu sözleşme ve “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

4.2. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerin bir kısmını veya tamamını herhangi bir üçüncü şahsa devredemez.

4.3. “Üye”lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin “ESKİCİDEN”den talepte bulunması halinde “ESKİCİDEN”, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir “Hizmet” için en son “ESKİCİDEN”e ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Üye” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda “ESKİCİDEN”in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.4. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak, gerçek kişi ve/veya tüzel kişi üyeler için gerçek kişi ve/veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “ESKİCİDEN” tarafından işbu sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

4.5. “ESKİCİDEN”, kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üye”lik başvurularını reddedebilir veya “Üye”lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.6.  “ESKİCİDEN”; işbu sözleşme ve “Site”de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üye”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yetersiz, yanlış veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üye”lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, “Üye”nin gerçekleştirdiği işlemlerin “ESKİCİDEN” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “Üye”nin üyeliğine son verebilir.

4.7. “Üye”; “Site”de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin ürünün yapısı, değeri, veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. “Üye” ayrıca “Site” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir satın alma süreci veya hukuki işlem başlatmak istemesi durumunda, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “ESKİCİDEN”in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.8. “Üye”, “ESKİCİDEN”in, “Site”de “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenilirliğini, doğruluğunu araştırma, bu ilanların ve içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek hertürlü zararlardan dolayı “ESKİCİDEN”in, “ESKİCİDEN” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.9. “Üye”, “Site” üzerinden “ESKİCİDEN”in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya dosyalara, portallara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “ESKİCİDEN”in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.10. ESKİCİDEN, Site’ de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun ESKİCİDEN’nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.

4.11. “Üye”, “Site”ye kendisi tarafından yüklemiş olduğu bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. “Üye”, “Üye” ve/veya “Kullanıcı” statülerinde iken “Site” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde; işbu sözleşmenin hükümlerine, “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Site” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Üye”nin “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.13. “Üye”nin “Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Site” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Üye” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye’ler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde ESKİCİDEN’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üyelerin www.eskiciden.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. ESKİCİDEN işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye’lerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden ESKİCİDEN’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4.15. ESKİCİDEN, Üye tarafından Site’ye beyan edilen Üye bilgilerini, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ESKİCİDEN’nin veya işbirliği içinde olduğu kişilerle reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve/veya saklayabilir; ancak Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece ESKİCİDEN Site dışında üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşmaz. Üye, bilgilerinin ESKİCİDEN tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.16. “ESKİCİDEN”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Üye”nin “ESKİCİDEN”de bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

4.17. “Üye”; kendisi tarafından “Site”ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, kötü niyetli yazılım, spyware, trojan, vs. “Site”ye veya “Site”nin herhangi bir bölümüne zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. ESKİCİDEN, Sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri istediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

4.20. “Üye”nin, “Dopingler”den ve ücretli “Hizmetler”den faydalanmaya başlaması, söz konusu “Hizmet”ler için “ESKİCİDEN” tarafından belirlenen ve “Site”nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya “Üye”ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, banka havalesi, eft vb.) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır.

4.21. ESKİCİDEN, Üye’nin Sitede ücret ödenmesi gerektiren hizmetlerinden yararlandığı taktirde bu hizmetden doğan bedeli ifa etmesine ilişkin kendisi ile Üye arasında aracı olarak talep ettiği bir firma (iyzco, vb.) ile anlaşma yapma hakkı saklıdır. Üye’nin aracı kurum hususunda ESKİCİDEN’ye itiraz hakkı yoktur.

4.22. Sitede ilan edilen ücretler ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. ESKİCİDEN, Sitede yer alan Hizmetlerle ilgili olarak istediği zaman ücretlerle ilgili değişiklik yapabilir; böyle bir durumda Üye’lerin ilgili Hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri ESKİCİDEN tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecek olup; Üye’nin itiraz hakkı yoktur.

4.23. ESKİCİDEN tarafından her zaman Sitede çeşitli Hizmetlerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, ESKİCİDEN her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz Hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, Hizmeti ücretli olarak sunmaya başlayabilir.

4.24. ESKİCİDEN tarafından sunulan ücretli Hizmetlerle ilgili bedeller aksi işbu sözleşmede veya Sitede açıkça belirtilmedikçe sadece bir (1) Üye için geçerlidir.

4.25. Üye, işbu Sözleşme konusu kapsamında sahip olduğu ürün ve hizmetleri ancak Üyeliği devam ettiği sürece kullanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki Üyeliklerinin süresi biten ve yenileme yapmayan Üyeler’in Sözleşme süresi içerisinde ve/veya Sözleşme öncesinde aldıkları tüm ürün ve hizmetlerin kullanımının Üyeliklerinin sona ermesiyle birlikte biteceği kabul edilmektedir.

4.26. “Üye”, “ESKİCİDEN”’nin, “Üye” tarafından “Site”’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, “Üye” tarafından “Site”’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “Site” ve “ESKİCİDEN”nin reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın “ESKİCİDEN””ye verdiğini kabul ve beyan eder.

“Üye” kendisi tarafından “Site”’ye girilen ilanlar, içerikler ve görseller “Eskiciden.com” ve/veya işbirliği içinde olduğu kişilerle doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27. ESKİCİDEN, Üyenin işbu sözleşme koşullarına ve Sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve Sitede yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, ESKİCİDEN tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlı bölümde yer alması, üçüncü şahısların şahsi ve ticari haklarına zarar verici mahiyette olması sebebiyle, Üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabiliceği gibi Üyeler bu ihlal nedeniyle doğabilecek cezai ve hukuki sonuçlardan şahsen sorumludur. Üye, ESKİCİDEN’den böyle bir durumda ilgili Hizmet için ödemiş olduğu bedelin iadesini ESKİCİDEN’den talep etmeyeceğini ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde “ESKİCİDEN”nin Üye’ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

4.28. Site’de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca ESKİCİDEN altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

4.29. Üyeler, üyelikten ayrılmaları durumunda ESKİCİDEN’den herhangi bir hak talep edemezler. Üye, her halükarda şikayet ve dava hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.30. ESKİCİDEN, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. ESKİCİDEN,  doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.31. Üye, Site Üye ve Kullanıcıları tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orjinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma sorumluluğunun ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun ESKİCİDEN’ye ait olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.32. Üye Sitede sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan ESKİCİDEN’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamında ESKİCİDEN’ye izafe olunabilecek her türlü sorumluluktan ESKİCİDEN’yi ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.33. ESKİCİDEN’nin işbu koşullarda Site’nin ilgili paket satış sayfalarında değişiklik yapma hakkı saklı olup, Üye ilgili paket satış sayfalarında yer alan şartlar dahilinde satın alma işlemini gerçekleştirmeyi ve işbu ilan edilen şartlar ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.34. ESKİCİDEN, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

4.35. ESKİCİDEN, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

5. KURUMSAL ÜYELİK İPTALİ VE KURUMSAL ÜYELİK PAKETİ ÜCRET İADESİ KOŞULLARI

5.1. Üye, satın aldığı Kurumsal Üyelik paketinin iptalini 14 (on dört) gün içerisinde yazılı olarak bildirmesi halinde pakete ait ücret bedeli Üye’nin üyeliği satın alırken siteye yaptığı ödeme şekli (kredi kartı ödemesi, banka havalesi v.b.) dikkate alınarak aynı ödeme şekliyle üyeye geri ödenir ve Kurumsal üyelik iptal edilir. İade işlemi sonrası ilgili üyenin ilanları ve kurumsal üyeliği sistemden silinir.

5.2. Kurumsal Üyelik paketi satın alma işlemini takip eden 14. (on dördüncü) günden sonra yapılacak olan Kurumsal üyelik iptal ve Ücret İadesi taleplerinde ise Kurumsal Üyelik Ücreti hiçbir suretle iade edilmez.

6. DOPİNG İPTALİ VE ÜCRET İADESİ

6.1. Tahsil edilen Doping ücreti hiçbir suretle iade veya iptal edilmez.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ESKİCİDEN’ye ait ve/veya ESKİCİDEN tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

7.2. ESKİCİDEN uygulamalarının, Sitede yer alan bilgilerin paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ESKİCİDEN tarafından izin verilmemektedir.

7.3. Üye’ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ESKİCİDEN’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

7.4. Üye’ler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.  Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden ESKİCİDEN’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde ESKİCİDEN’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu edilir.

7.5. Site’nin yasadışı veya hileli olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması; Site’nin Üye, Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; “Site” nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde Siteye erişim sağlanmaya çalışılması; ESKİCİDEN’in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (Data Minig) veri taraması (Data Trawling) vb. “Screen Scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site” nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; ESKİCİDEN’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ESKİCİDEN’in ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

7.6. ESKİCİDEN’in; Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.7. ESKİCİDEN, Üye’lerin, Site’yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye’yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ESKİCİDEN, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

“ESKİCİDEN”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda “Site”de  ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “ESKİCİDEN” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “ESKİCİDEN” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “ESKİCİDEN”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “ESKİCİDEN”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. UYGULANACAK HUKUK YERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. ESKİCİDEN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “ESKİCİDEN”’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “ESKİCİDEN”i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeye atıfta bulunan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Kullanım Koşulları, EK-2 Gizlilik Politikası, EK-3 İlan Verilmesi Yasaklı Olan Ürünler, EK-4 İlan Yayınlama Kuralları,) oluşan sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.